ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Distribusjon/FjernmalteArkeologiskeKulturminner (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com Map   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS.com Map

Service Description: Denne tjenesten inneholder punkter som hver for seg representerer en arkeologisk struktur. Dataene er tolket fra fjernmålte data, foreløpig LIDAR. OBS! Tjenesten er under utvikling og inneholder foreløpig kun data for Oppland. Alle feltvaliderte data tilsvarer data som er bekreftet i Askeladden, og som kan finnes igjen i kulturminner-tjenesten. Alle ikke feltvaliderte data er arkeologiske strukturer som det ikke finnes registreringer for i Askeladden, og som dermed ikke finnes i kulturminner-tjenesten.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: Riksantikvaren

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 250000

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates