ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Denne tjenesten inneholder punkter som hver for seg representerer en arkeologisk struktur. Dataene er tolket fra fjernmålte data, foreløpig LIDAR. OBS! Tjenesten er under utvikling og inneholder foreløpig kun data for Oppland.
summary: Denne tjenesten inneholder punkter som hver for seg representerer en arkeologisk struktur. Dataene er tolket fra fjernmålte data, foreløpig LIDAR. OBS! Tjenesten er under utvikling og inneholder foreløpig kun data for Oppland.
extent: [[7.86661244706633,60.5265519560874],[10.6237079742239,62.3793492978535]]
accessInformation: Riksantikvaren
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Denne tjenesten inneholder punkter som hver for seg representerer en arkeologisk struktur. Dataene er tolket fra fjernmålte data, foreløpig LIDAR. OBS! Tjenesten er under utvikling og inneholder foreløpig kun data for Oppland. Alle feltvaliderte data tilsvarer data som er bekreftet i Askeladden, og som kan finnes igjen i kulturminner-tjenesten. Alle ikke feltvaliderte data er arkeologiske strukturer som det ikke finnes registreringer for i Askeladden, og som dermed ikke finnes i kulturminner-tjenesten.
licenseInfo:
catalogPath:
title: FjernmalteArkeologiskeKulturminner
type: Map Service
url:
tags: ["arkologi","fjernmålt","LIDAR"]
culture: nb-NO
name: FjernmalteArkeologiskeKulturminner
guid: 01E44154-A24D-417B-B15D-288FC78E4B1F
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_33N